Science Based Targets

Carmo har tilsluttet sig Science Based Targets og har dermed forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen i scope 1 og 2 med 50% i 2030. Carmos reduktionsmål er i overensstemmelse med Parisaftalens mål om af begrænse den globale opvarmning til 1,5°C.

Carmos CO2-reduktion tager udgangspunkt i udledningen i 2018. Carmo vil desuden måle og reducere udledninger i scope 3.

Læs mere om Carmos tilslutning til Science Based Targets

Læs mere om Science Based Targets

CO2-regnskab tracker udviklingen nøje

Carmo har altid optimeret sine processer for at sikre en effektiv produktion. Med Science Based Targets har vi konkrete klimamål, som vi kan målrette vores arbejde efter. Undervejs kan vi nøje følge udviklingen af vores indsats og tilpasse indsatsen, så vi når vores mål.

CO2-udledning 2018-2021

Med Science Based Targets forpligter vi os til at offentliggøre vores CO2-regnskab årligt. Man vil derfor kunne følge udviklingen år for år på denne side.

Som man kan se på grafen nedenfor, så ligger CO2-udledningen for perioden 2018-2021 (markeret med blåt) under målene (markeret med gult). En fremskrivning af den hidtidige udvikling til 2030 er markeret med den blå stiplede linje.

Om beregning af CO2-regnskabet

Opgørelsen bygger på Greenhouse Gas-protokollen. CO2-aftrykket er beregnet med afsæt i Erhvervsstyrelsens CO2-beregningsværktøj. Der anvendes miljødeklarationen for el. Regnskabet er cradle-2-gate, dvs. nedstrøms udledninger er ikke talt med.

CO2-regnskabet for perioden 2018-2021 er verificeret og kvalitetssikret af Viegand Maagøe.