Science Based Targets – SBTi

Carmo har tilsluttet sig Science Based Targets og har dermed forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen i scope 1 og 2 med 50% i 2030. Carmos reduktionsmål er i overensstemmelse med Parisaftalens mål om af begrænse den globale opvarmning til 1,5°C.

Vores mål efter optagelse af SBTi

Vi er stolte over at have opnået optagelse i SBTi og forpligter os til at styrke vores indsats for at tackle klimaforandringerne og fremme bæredygtighed i vores virksomhed. Vores mål efter optagelsen er ambitiøse og vil danne grundlag for vores arbejde fremover. Dette kan I læse mere om i vores officielle udmelding: Carmo tilslutter sig SBTi

Vi er begejstrede for den rejse, der ligger foran os, og ser frem til at arbejde tæt sammen med samarbejdspartnere, for at opnå vores bæredygtighedsmål. Vi tror på, at vores forpligtelse til at reducere vores klimapåvirkning ikke kun vil gavne miljøet, men også styrke vores virksomhed på langt sigt. På baggrund af dette, ønsker vi at opfordre andre til at tilslutte sig Science Based Targets og støtte op om en bæredygtig fremtid.

CO2-regnskab tracker udviklingen nøje

Carmos CO2-reduktion tager udgangspunkt i udledningen i 2018. Carmo vil desuden måle og reducere udledninger i scope 3.

Carmo har altid optimeret sine processer for at sikre en effektiv produktion. Med Science Based Targets har vi konkrete klimamål, som vi kan målrette vores arbejde efter. Undervejs kan vi nøje følge udviklingen af vores indsats og tilpasse indsatsen, så vi når vores mål.

CO2-udledning 2018-2022

Med Science Based Targets forpligter vi os til at offentliggøre vores CO2-regnskab årligt. Man vil derfor kunne følge udviklingen år for år på denne side.

Som man kan se på grafen nedenfor, så ligger CO2-udledningen for perioden 2018-2022 (markeret med blåt) under målene (markeret med gult). En fremskrivning af den hidtidige udvikling til 2030 er markeret med den blå stiplede linje.

Om beregning af CO2-regnskabet

Opgørelsen bygger på Greenhouse Gas-protokollen. CO2-aftrykket er beregnet med afsæt i Erhvervsstyrelsens CO2-beregningsværktøj. Der anvendes miljødeklarationen for el. Regnskabet er cradle-2-gate, dvs. nedstrøms udledninger er ikke talt med.

CO2-regnskabet for perioden 2018-2022 er verificeret og kvalitetssikret af Viegand Maagøe.