Aktivt miljøansvar

Carmos miljøansvar

Carmo arbejder på at øge effektiviteten i brugen af ressourcer og forbedre vores klimaaftryk. Vi har derfor fået kortlagt vores CO2-udledning og sat specifikke mål for vores CO2-reduktion i 2030 gennem Science Based Targets. Vi tester og implementerer løbende alternativer til traditionelle plastmaterialer, og vi genbruger overskudsmateriale i produktionen for at minimere spild. For at reducere vores påvirkning af miljøet prioriterer vi energi fra andre energiløsninger end fossile energikilder.

Carmo vil reducere CO2-udledning i scope 1 og 2 med 50% i 2030

Carmo forpligter sig til at reducere sin CO2-udledning i scope 1 og 2 med 50% i 2030 med udgangspunkt i udledningen i 2018. Carmo vil desuden måle og reducere udledninger i scope 3.

Carmo forpligter sig til at overholde Parisaftalen

Carmo har gennem Science Based Targets forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning på et niveau, der er nødvendigt for at nå målene i Parisaftalen. Carmos reduktionsmål er i overensstemmelse med de mest ambitiøse mål i Parisaftalen om at holde den globale opvarmning på 1,5°C.

Læs mere om Carmo's CO2-regnskab og Science Based Targets

Genbrug og affaldssortering

Genbrug af produktionsmateriale er et nøgleelement for at øge effektiviteten i brugen af ressourcer. Overskudsmateriale og indløb bliver genbrugt in-line, når det er muligt. Plastaffald sorteres i 11 fraktioner, som Stena Recycling køber og sælger til genanvendelse. Sorteringen begyndte i maj 2021, og på 1 år reducerede det miljøpåvirkningen med 70 tons udledt CO2.

Carmo har kortlagt sin CO2-udledning

Carmo har gennemført KlimaKlar SMV. Vi har dermed fået kortlagt vores CO2-udledning med 2018 som udgangspunkt. KlimaKlar gav os desuden en strategi for reduktion af vores CO2-aftryk med konkrete anbefalinger.

Test af nye materialetyper

Carmo er ekspert i materialer til sprøjtestøbning og materialernes specifikke karakteristika. Derfor følger vi udviklingen af nye materialetyper, der kan sprøjtestøbes. Vi tester løbende nye materialer for at implementere dem i vores produktion og produkter, så vi dermed kan tilbyde vores kunder de bedste løsninger.

Carmo forfølger to af FN’s Verdensmål

Carmo arbejder aktivt med to af FN’s Verdensmål: 8.4 og 9.5. Disse er mål om at øge effektiviteten i brugen af ressourcer og om at opgradere vores teknologier for at reducere vores klimaaftryk. Vi har lagt handleplaner, der sikrer, at vi arbejder struktureret med de to Verdensmål.

Ny teknologi reducerer klimaaftrykket

Carmo’s produktion med sprøjtestøbemaskiner er en energikrævende produktionsproces. Derfor har vi implementeret Additive Manufacturing for at reducere det miljømæssige aftryk. Det reducerer spild og lager, og reducerer time-to-market. Samtidig minimerer vi vores energiforbrug ved at investere i opdaterede maskiner og værktøj med lavt energiforbrug, og prioriterer energi fra andre energiløsninger end fossile energikilder.

“Vi er bevidste om vores miljømæssige ansvar"

“Vi er bevidste om vores miljømæssige ansvar ved at arbejde med plastikmaterialer. Derfor har vi implementeret initiativer for at nå vores FN Verdensmål. Med handleplaner for øget genbrug af overskudsmateriale, investeringer i opdaterede maskiner med lavt energiforbrug, implementering af ny teknologi som fx Additive Manufacturing, og test af alternativer til traditionelle plastmaterialer i vores produktion, tager Carmo sit ansvar for at nedbringe miljøbelastningen af vores produktion meget alvorligt.”
Per Brix, produktionschef i Carmo A/S
Nyheder
juni 09, 2023
Bygning af et skjold: Carmo plastkomponenter til effektive olieflydespærrer
Olieflydespærrer skal kunne modstå klimaforhold som storme, saltvand og sollys. Carmos plastkomponenter er skabt til at holde og benyttes af førende producenter af løsninger til...
maj 22, 2023
Nyt samarbejde skal rykke 3D-print ud på fabriksgulvene
I samarbejde med DTU, Innovationsfonden og Krebs & Co vil vi over de kommende 3 år arbejde på at automatisere hele 3D-print-processen for at skabe...
maj 17, 2023
Carmo udpeget som omstillingsanfører
Alexandra Instituttet har udpeget 10 produktionsvirksomheder, der har brugt digitalisering som en del af omstillingen til en mere miljøansvarlig produktion. Carmo er en af de...