Aktivt miljøansvar

Carmos miljøansvar

Carmo arbejder på at øge effektiviteten i brugen af ressourcer og forbedre vores klimaaftryk. Vi har derfor fået kortlagt vores CO2-udledning og sat specifikke mål for vores CO2-reduktion i 2030 gennem Science Based Targets. Vi tester og implementerer løbende alternativer til traditionelle plastmaterialer, og vi genbruger overskudsmateriale i produktionen for at minimere spild. For at reducere vores påvirkning af miljøet prioriterer vi energi fra andre energiløsninger end fossile energikilder.

Carmo vil reducere CO2-udledning i scope 1 og 2 med 50% i 2030

Carmo forpligter sig til at reducere sin CO2-udledning i scope 1 og 2 med 50% i 2030 med udgangspunkt i udledningen i 2018. Carmo vil desuden måle og reducere udledninger i scope 3.

Carmo forpligter sig til at overholde Parisaftalen

Carmo har gennem Science Based Targets forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning på et niveau, der er nødvendigt for at nå målene i Parisaftalen. Carmos reduktionsmål er i overensstemmelse med de mest ambitiøse mål i Parisaftalen om at holde den globale opvarmning på 1,5°C.
Læs mere om Carmo's CO2-regnskab

Genbrug og affaldssortering

Genbrug af produktionsmateriale er et nøgleelement for at øge effektiviteten i brugen af ressourcer. Overskudsmateriale og indløb bliver genbrugt in-line, når det er muligt. Plastaffald sorteres i 11 fraktioner, som Stena Recycling køber og sælger til genanvendelse. Sorteringen begyndte i maj 2021, og på 1 år reducerede det miljøpåvirkningen med 70 tons udledt CO2.

Carmo har kortlagt sin CO2-udledning

Carmo har gennemført KlimaKlar SMV. Vi har dermed fået kortlagt vores CO2-udledning med 2018 som udgangspunkt. KlimaKlar gav os desuden en strategi for reduktion af vores CO2-aftryk med konkrete anbefalinger.

Test af nye materialetyper

Carmo er ekspert i materialer til sprøjtestøbning og materialernes specifikke karakteristika. Derfor følger vi udviklingen af nye materialetyper, der kan sprøjtestøbes. Vi tester løbende nye materialer for at implementere dem i vores produktion og produkter, så vi dermed kan tilbyde vores kunder de bedste løsninger.

Carmo forfølger to af FN’s Verdensmål

Carmo arbejder aktivt med to af FN’s Verdensmål: 8.4 og 9.5. Disse er mål om at øge effektiviteten i brugen af ressourcer og om at opgradere vores teknologier for at reducere vores klimaaftryk. Vi har lagt handleplaner, der sikrer, at vi arbejder struktureret med de to Verdensmål.

Ny teknologi reducerer klimaaftrykket

Carmo’s produktion med sprøjtestøbemaskiner er en energikrævende produktionsproces. Derfor har vi implementeret Additive Manufacturing for at reducere det miljømæssige aftryk. Det reducerer spild og lager, og reducerer time-to-market. Samtidig minimerer vi vores energiforbrug ved at investere i opdaterede maskiner og værktøj med lavt energiforbrug, og prioriterer energi fra andre energiløsninger end fossile energikilder.

“Vi er bevidste om vores miljømæssige ansvar"

“Vi er bevidste om vores miljømæssige ansvar ved at arbejde med plastikmaterialer. Derfor har vi implementeret initiativer for at nå vores FN Verdensmål. Med handleplaner for øget genbrug af overskudsmateriale, investeringer i opdaterede maskiner med lavt energiforbrug, implementering af ny teknologi som fx Additive Manufacturing, og test af alternativer til traditionelle plastmaterialer i vores produktion, tager Carmo sit ansvar for at nedbringe miljøbelastningen af vores produktion meget alvorligt.”
Per Brix, produktionschef i Carmo A/S
Nyheder
maj 17, 2022
Unge blev udfordret i 3D-print og plaststøbning
To 8. klasser fra Hornbæk Skole i Helsingør Kommune besøgte Carmo – og fik en spændende udfordring med hjem. De unge fik set, hvordan Carmo...
april 06, 2022
Vi har tilsluttet os Science Based Targets
Carmo er blandt de første danske plastproducerende SMV’er til at forpligte sig til bæredygtighedsmålene via Science Based Targets. Det indebærer, at vi skal sænke vores...
januar 06, 2022
Komponenter i høj kvalitet til fødevare- og pharmaemballage
Carmo tilbyder et sortiment af komponenter til fødevare- og pharmaemballage som fx Industrial Bulk Containers (IBC). Alle Carmos komponenter er fremstillet i Danmark. Tilfører værdi...