Plast sortering: Affaldssortering og genanvendelse

Carmo arbejder systematisk for at øge effektiviteten i brugen af vores ressourcer – og her er affaldssortering og genanvendelses nøgleelementer. Det er sund fornuft – både for miljøet og for økonomien.

Affaldssortering af plast og andet affald

 Før vi begyndte at affaldssortere, endte størstedelen af vores affald med at blive brændt eller som deponi. Siden maj 2021 har vores indsats med affaldssortering og genanvendelse gennem Stena Recycling reduceret Carmos miljøpåvirkning med 118 tons udledt CO2. Vi leder hele tiden efter flere muligheder for at sortere plastaffaldet i flere fraktioner, så endnu mere affald kan blive genanvendt.

Carmo har desuden indledt et samarbejde med Hinza, som er en svensk taskeproducent. Hinza vil hvert år omdanne 10 tons af Carmos overskudsplast til designertasker. Det har hidtil (30. april 2023) resulteret i en reduceret miljøpåvirkning på 17 tons udledt CO2. 

Samlet set har vi derfor (pr. 30. april 2023) reduceret miljøpåvirkningen med ca. 135 tons udledt CO2 siden 1. maj 2021.

Søjlediagrammet nedenfor viser, hvordan vores affald fordeler sig i hhv. genanvendelse, forbrænding og deponi i perioden 1. maj 2021 til 30. april 2023.

Plastik affald og genbrug af blød plast

Plastikaffald og genanvendelse er grundlæggende elementer i Carmos bæredygtighedsstrategi. Vi er fast besluttet på at reducere vores miljømæssige fodspor og samtidig øge vores økonomiske effektivitet ved at optimere vores ressourceforvaltning. Affaldssortering og genanvendelse er nøgleinstrumenter i denne indsats.

Siden vi indførte vores affaldssorteringsinitiativ i maj 2021, har vi gjort store fremskridt. Vores miljøstation fungerer som et knudepunkt, hvor plastaffaldet omhyggeligt sorteres i flere forskellige fraktioner, og vi anvender en lige så omhyggelig metode til behandling af andet affald. Dette gør det muligt for os at sikre, at så meget plast som muligt genanvendes, og at andre affaldstyper håndteres på en ansvarlig måde i tråd med gældende standarder og praksis.

Genbrug af overskudsmateriale og indløb

Overskudsmateriale og indløb fra produktionen bliver opsamlet, kværnet og genbrugt in-line i de produktioner, hvor det er muligt. Når vi designer nye plastkomponenter, optimerer vi produktionsprocessen, så der bliver mindst muligt overskudsmateriale. På den måde reducerer vi spildet og udnytter ressourcerne optimalt.