Affaldssortering og genanvendelse

Carmo arbejder systematisk for at øge effektiviteten i brugen af vores ressourcer – og her er affaldssortering og genanvendelse nøgleelementer. Det er sund fornuft – både for miljøet og for økonomien.

Reduceret miljøpåvirkning med 135 tons udledt CO2 siden 2021

Carmo har sorteret sit affald systematisk siden maj 2021. Vi har etableret en miljøstation, hvor plastaffaldet bliver sorteret i 11 fraktioner, og det øvrige affald også bliver sorteret. Stena Recycling sørger herefter for, at det sorterede affald bliver videredistribueret til genanvendelse, afbrænding eller deponi. Før vi begyndte at affaldssortere, endte størstedelen af vores affald med at blive brændt eller som deponi. Siden maj 2021 har vores indsats med affaldssortering og genanvendelse gennem Stena Recycling reduceret Carmos miljøpåvirkning med 118 tons udledt CO2. Vi leder hele tiden efter flere muligheder for at sortere plastaffaldet i flere fraktioner, så endnu mere affald kan blive genanvendt.

Carmo har desuden indledt et samarbejde med den svenske taskeproducent Hinza, der hvert år vil omdanne 10 tons af Carmos overskudsplast til designertasker. Det har hidtil (maj 2023) resulteret i en reduceret miljøpåvirkning på 17 tons udledt CO2.

Læs mere om samarbejdet med Hinza

Samlet set har vi derfor reduceret miljøpåvirkningen med ca. 135 tons udledt CO2 siden maj 2021.

Søjlediagrammet nedenfor viser, hvordan vores affald fordeler sig i hhv. genanvendelse, forbrænding og deponi i perioden 1. maj 2021 til 30. april 2023.

Genbrug af overskudsmateriale og indløb

Overskudsmateriale og indløb fra produktionen bliver opsamlet, kværnet og genbrugt in-line i de produktioner, hvor det er muligt. Når vi designer nye plastkomponenter, optimerer vi produktionsprocessen, så der bliver mindst muligt overskudsmateriale. På den måde reducerer vi spildet og udnytter ressourcerne optimalt.