Carmo har tilsluttet sig Science Based Targets
 

Vi har tilsluttet os Science Based Targets

Carmo er blandt de første danske plastproducerende SMV’er til at forpligte sig til bæredygtighedsmålene via Science Based Targets. Det indebærer, at vi skal sænke vores emissionsudledning i scope 1 og 2 med minimum 30 procent inden 2030.

Hos Carmo er vi meget glade og stolte over, at vi er blevet godkendt til Science Based Targets (SBTi).

SBTi er et partnerskab mellem FN’s Global Compact, World Resources Institute (WRI), CDP og Verdens Naturfonden (WWF), hvis formål er at give virksomheder mulighed for ad frivillighedens vej at opfylde konkrete videnskabeligt baserede klimamål, som tager udgangspunkt i Parisaftalen om en begrænsning af den globale opvarmning til under 2°C inden 2030.

Vi er en af de første SMV’er af vores slags i Danmark til at tilslutte sig SBTi-initiativet ”Well below 2 degree” med et commitment på at reducere scope 1 og 2 med mindst 30 procent.

Hertil har vi desuden ansøgt om at tiltræde “under 1,5 °C” og dermed en 50 procent reduktion i scope 1 og 2. Det er ambitiøse mål – men vi kan og vil klare det!

”Vi har kortlagt vores CO2-footprint for 2019, 2020 og 2021, og vi kan se, at vi allerede er godt på vej til at indfri den ønskede reduktion”.

Claus Ishøy, CEO i Carmo A/S

Læs mere om, hvordan Carmo lever op til sit miljøansvar

Vejen mod mere bæredygtighed

SBTi er det seneste initiativ i vores arbejde på at forbedre vores klimaaftryk.

”Vi har i lang tid arbejdet med bæredygtighed ud fra FNs Verdensmål, som på mange områder er et rigtigt godt pejlemærke. Men de har vist sig svære at konkretisere til håndterbare og kvalitative resultater. Med SBTi kan vi derimod arbejde med en langt mere præcis og stringent forandringsproces”.

Claus Ishøy, CEO i Carmo A/S

Ved at sætte fokus på affaldssortering har vi kunnet identificere og frasortere 22 fraktioner heraf 11 forskellige plastfraktioner, så de kan genanvendes. Det svarer til 58,9 procent af det overskydende materiale fra produktionen.

Sorteringen har reduceret miljøpåvirkning med 17 tons udledt CO2 på 8 måneder. Disse reduktioner tæller dog ikke med i SBTi-målene. Næste skridt er, at vi løbende vil opdatere og fintune de forskellige processer i produktionen til at bruge mindre energi og at benytte mindre jomfrueligt materiale, så de næste delmål kan opfyldes.

”Vi har altid foretaget optimeringsprocesser. Men når de grønne mål tænkes ind og udføres rigtigt og med omtanke, bliver bæredygtighed ikke kun godt etisk og moralsk, men også økonomisk”.

Claus Ishøy, CEO i Carmo A/S

Læs mere om Science Based Targets

Author: Ole Eldar Andersen