Carmo har reduceret miljøpåvirkningen med 17 tons CO2
 

Vi har reduceret vores miljøpåvirkning markant på få måneder

På få måneder har Carmo reduceret sin miljøpåvirkning med 17 tons CO2 og mindsket udgifterne til affaldshåndtering med 30 procent.

Siden maj har vi hos Carmo arbejdet med at kategorisere og affaldssortere vores overskudsplast og -affald gennem affaldssystemer og oplæring af vores ansatte i plastiksortering, så vi nu sorterer plast i otte fraktioner.

Før vi påbegyndte sorteringen, endte langt størstedelen af affaldsfraktionerne i deponi eller blev brændt. Derfor er ambitionen fremadrettet, at alt affald, der forlader virksomheden, skal være sorteret. Og det er gået over al forventning.

Således har vi på kun otte måneder reduceret vores miljøpåvirkning med 17 tons udledt CO2. Vi har sendt 21,3 tons affaldsplast til genanvendelse hos genvindingsvirksomheden Stena Recycling. Ud af de 21,3 tons er ca. 45% gået til materialegenvinding. Stena Recycling køber og videresælger plasten til genvinding hos andre europæiske plastvirksomheder.

Sorteringen af plast i Carmo er en styret proces, der sikrer en enkel og effektiv arbejdsgang med maksimalt udbytte. Systemet fortæller medarbejderen, hvilken affaldsbeholder plastaffaldet skal placeres i.
Sorteringen af plast i Carmo er en styret proces, der sikrer en enkel og effektiv arbejdsgang med maksimalt udbytte. Systemet fortæller medarbejderen, hvilken affaldsbeholder plastaffaldet skal placeres i.

Affaldssortering betaler sig

Det er dog langt fra en selvfølge, at alt det afleverede plastaffald kan genanvendes en til en. De enkelte fraktioner skal være adskilt og af en vis kvalitet, for at de kan videresælges og genvindes til at indgå i produktion af nye produkter.

”De forskellige plasttyper kan ikke genvindes, hvis de er blandet sammen, da de har forskellige smeltetemperaturer og egenskaber. Men en god affaldssortering ved virksomhederne sikrer en højere genanvendelsesprocent og bedre kvalitet på det materiale, som bliver genvundet. Derfor er det ekstra vigtigt, at de enkelte plastproducenter er grundige i sorteringen af deres fraktioner og gerne også giver data på typerne af plast, der er i deres plastaffald”.

Vibeke Jacobsen, produktområdechef hos Stena Recycling.

Siden vi begyndte sortering i slutningen af maj, er vi blevet bedre og bedre til korrekt affaldssortering og allerede i september nåede vi op på, at 88 procent af plastaffaldet kunne bruges til materialegenanvendelse.

Udover reduceringen i CO2-reduktionen og en høj genanvendelseseffektivitet har vi også opnået en besparelse i kroner og øre.

”Tidligere betalte vi for at få alt affald hentet, men nu sælger vi vores brugte plast, og det har betydet en reduktion på 30 procent af vores udgifter til affaldshåndtering. Det viser med tydelighed, at man godt kan gennemføre grønne initiativer og tænke på miljøet, uden det nødvendigvis bliver dyrere.”

Per Brix, produktionschef hos Carmo

De ansatte er blevet miljørepræsentanter

Vores succes kunne ikke lade sig gøre, hvis ikke vores dygtige ansatte havde taget så godt imod initiativet.

”De er blevet miljøambassadører, og flere har endda bidraget med yderligere forslag til genanvendelse. Blandt andet er vi nu også i gang med at sortere vores kantineaffald. Så der skal lyde en stor tak til alle vores dygtige og passionerede kolleger, der har gjort det hele muligt”.

Per Brix, produktionschef hos Carmo

Vi blev endda inviteret til at dele vores erfaringer med resten af branchen. Tirsdag d. 16. november holdt vi derfor et kort oplæg om, hvad vi har gjort, og hvad vi har opnået på årsmødet for Plastindustriens Sprøjtestøbesektion.

Author: Ole Eldar Andersen