Carmo er udpeget som omstillingsanfører
 

Carmo udpeget som omstillingsanfører

Alexandra Instituttet har udpeget 10 produktionsvirksomheder, der har brugt digitalisering som en del af omstillingen til en mere miljøansvarlig produktion. Carmo er en af de 10 omstillingsanførere.

Alexandra Instituttet har udgivet et initiativkatalog, der skal give inspiration til bæredygtig og digital omstilling. Initiativkataloget præsenterer 10 danske omstillingsanførere. De er 10 produktionsvirksomheder, der har indarbejdet digitale løsninger for at omstille produktionen, så den bliver mere miljøansvarlig.

Datadrevet udvikling sikrer høj effektivitet

Carmo har siden 2021 sorteret sit produktionsaffald, herunder ikke mindst plastaffaldet, der sorteres i 20 forskellige fraktioner. For at håndtere de mange plasttyper er sorteringen integreret i Carmos Enterprise Ressource Planning-system (ERP). Det sikrer en enkel og effektiv sortering, hvor systemet gør det let for medarbejderne at sortere de fejlproducerede komponenter korrekt. Claus Ishøy, administrerende direktør i Carmo A/S, forklarer:

”Når medarbejderen går ud med overskudsmaterialet, så kan vedkommende stadig se, hvilken affaldsbeholder plasten skal i, selv om vedkommende er blevet forstyrret fire gange på vejen. På den måde sikrer vi, at der er den renhed og ensartethed i materialerne, som er vigtig for, at det kan genanvendes. Jeg tror, at det er en af nøglerne til, at det er gået så godt.”

Claus Ishøy, CEO hos Carmo A/S

Læs omtalen af Carmo på Alexandra Instituttets hjemmeside

Author: Ole Eldar Andersen