Carmo støtter "Kloge hænder online"
 

Carmo støtter ”Kloge hænder online”

Carmo støtter initiativet ”Kloge hænder online”, der giver unge mere viden om mulighederne ved at tage en erhvervsuddannelse. Vi har bl.a. udarbejdet en video, hvor vores plastmager Stefan fortæller om arbejdet som plastmager hos Carmo.

Inspiration til uddannelsesvalg

”Kloge hænder online” er et tiltag, der promoverer håndværksuddannelser som tømrer, murer og plastmager for elever i udskolingen. Som en del af forløbet, skal de unge løse et projekt inden for et af fagene. Carmo bidrager med en video, hvor Stefan fortæller om arbejdet som plastmager i Carmo, og Christian fortæller om arbejdet med 3D i produktionen. Derudover stiller vi op til et onlinemøde, hvor elever fra 7. og 8. klasse kan stille spørgsmål om plastmageruddannelsen. Endelig er vores plastmager Stefan mentor for de unge, der vælger at lave sit projekt som plastmager.

Læs mere om plastmageruddannelsen på ”Kloge hænder online”

Mangel på plastmagere

I Carmo har man selv mærket, at der er færre ansøgere, når der bliver søgt efter plastmagere. Per Brix, produktionschef i Carmo, fortæller:

”Kompetente medarbejdere med de rigtige uddannelser er helt afgørende for Carmo, og uddannede plastmagere er ganske enkelt en forudsætning for, at vores produktion fortsat kan være konkurrencedygtig i et globalt marked. kan køre. Vi er derfor glade for at kunne hjælpe med, at flere unge hører om de mange muligheder der er ved at tage en erhvervsuddannelse og i vores tilfælde særligt plastmageruddannelsen. Vi kan bidrage med konkret viden og inspiration om jobbet som plastmager i Carmo samt være med til at fortælle, at jobbet er fyldt med spændende udfordringer og moderne teknologi som eksempelvis 3D print, robotteknologi og computere. Det er en fornøjelse at byde de unge velkommen ind i vores verden, og vi håber, at vi møder dem igen om nogle år enten som uddannede plastmagere eller som ansøgere til en af vores lærepladser”

Læs mere om at være plastmager hos Carmo

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om at være plastmager hos Carmo, så kontakt os på denmark@carmo.dk eller kontakt Per Brix på telefon 49 12 21 00.

Author: Ole Eldar Andersen