Carmo has waste sorted for two years with very good results
 

2 års affaldssortering med stor betydning

Carmo har nu sorteret sit produktionsaffald i 2 år. Det har betydet, at vi i alt har reduceret miljøpåvirkningen med 135 tons udledt CO2.

Carmo begyndte at sortere sit affald systematisk i maj 2021. Det indebærer, at alt affald nu bliver sorteret og håndteret i vores miljøstation, hvor plastaffaldet fx bliver sorteret i 11 fraktioner. Tidligere blev broderparten af Carmos affald sendt til forbrænding eller til deponi. I forbindelse med affaldssorteringen har Carmo indgået en aftale med Stena Recycling, der aftager det sorterede affald, og videredistribuerer det til genanvendelse, forbrænding eller deponi. Hidtil har vores indsats med affaldssortering og genanvendelse gennem Stena Recycling reduceret miljøpåvirkningen med 118 tons udledt CO2.

Som et resultat af vores affaldssortering, har Carmo samtidig indledt et samarbejde med taskeproducenten Hinza. Den svenske virksomhed vil hvert år omdanne 10 tons af vores overskudsplast til designertasker. Det har hidtil resulteret i en reduceret miljøpåvirkning på 17 tons udledt CO2.

Læs mere om samarbejdet med Hinza

Samlet set har Carmo derfor reduceret miljøpåvirkningen med 135 tons udledt CO2 siden maj 2021.

Læs mere om Carmos miljøansvar

Author: Ole Eldar Andersen